Jiezno vaikų globos namų rekonstrukcija. Sodo g. 13, Jiezno m., Prienų r. sav.

Statinio statybos vieta: Sodo g. 13, Jiezno m., Prienų r. sav.
Statybos rūšis: Rekonstravimas
Statinio kategorija: Ypatingas statinys.
Projektavimo darbai: UAB „Inekstra”;
Projekto vadovas: Lina Deikuvienė;
Architektas: Andrius Uogintas;
Statinys: Jiezno vaikų globos namų rekonstrukcija. Sodo g. 13,
Jiezno m., Prienų r. sav.
Statytojas: Jiezno vaikų globos namai. Sodo g. 13, Jiezno m.,
Prienų rajono savivaldybė.
Apie projektą:
Jiezno vaikų globos namai yra valstybinė stacionari biudžetinė socialinės globos ir ugdymo įstaiga. Čia gyvena našlaičiai arba vaikai, kuriems tėvai neužtikrina tinkamų gyvenimo ir ugdymo sąlygų nuo kūdikystės iki
18 metų. Jie mokosi Jiezno bendrojo lavinimo vidurinėje mokykloje arba kitose mokyklose.
Globos namuose įkurtos 9 šeimynos, kuriose vaikai gyvena kartu su savo broliais ir seserimis.  Vaikų globos namų tikslas - sudaryti vaikams tinkamas gyvenimo ir ugdymo sąlygas, kurti artimą šeimai aplinką, rengti vaikus savarankiškam gyvenimui. Atsižvelgiant į vaikų individualybę ir sveikatos būklę, puoselėti jų dvasines ir fizines galias, skatinti fizinį, psichinį bei socialinį brendimą.
 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Lėktuvų dažymo cechas Baltarusijoje

 

 

Statybos rūšis: Projektiniai pasiūlymai. 
Statinio kategorija: Rekonstravimas.
Statinio kategorija: Ypatingas statinys.
Statinys: Lėktuvų dažymo cechas
Statytojas: Privatus asmuo
Projektavimo darbai: UAB „Inekstra”;
Projekto vadovas: Lina Deikuvienė;
Statinio vieta: Baltarusija